Działalność statutowa Historia Fundacji Rada Fundacyjna Dofinansowania Dane kontaktowe

 

Dane kontaktowe

Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego
02-202 Warszawa, ul. Drawska 14 lok. 11
tel./fax: (22) 40-10-581
http://www.fpotockiego.org.pl
e-mail:fundacja@fpotockiego.org.pl
NIP 526-22-46-118

Przyjęcia interesantów:
wtorki i czwartki w godzinach 8.00-15.00

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o fundacjach,
Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego udostępnia do publicznej wiadomości sprawozdania ze swojej działalności, składane corocznie właściwemu ministrowi.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Fundacji.
Pozycjonowanie, Google Maps
created by perspektyw